Vuosi alkaa koulunpenkillä

Mikä olisikaan parempi tapa hakea vauhtia uuteen vuoteen, kuin oman osaamisen päivittäminen? Kun pakkanen paukkuu ulkona ja työmaat peittyvät lumikinoksiin, meillä istutaan sisälle lämpimään ja laitetaan aivonystyrät töihin. Jollet ole aiemmin kuullut ”Tietomallipohjaisen mittauksen” koulutuksesta, niin ei hätää; ei ole kovin moni muukaan – kiitos Metropolian täydennyskoulutustiimin ja ammattitaitoisten asiantuntijoiden, rautaiset mittaajamme osallistuvat tänä keväänä yrityksellemme räätälöityyn koulutukseen joka on kautta aikojen ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Henkilöstömme osallistuu kuluvan kevään aikana valmennukseen, jonka tarkoituksena on tuottaa työmaille tietomallipohjaisen rakentamisen ammattilaisia. Tekniikka mahdollistaa nykyään niin paljon asioita, että usein kehityksen jarruna alkaakin olla sitä käyttävä ihminen. Osaamisen ja tietotaidon on pysyttävä perässä, mikäli rakentamisen kehittymistä kohti älykkäämpää yhdyskuntarakentamista halutaan saada eteenpäin. Mittaus on usein avainasemassa työmaiden käytännön tekemisen jalkauttamisessa, joten meillä tulee olla myös paras tietotaito ja ymmärrrys siitä kuinka ohjelmia ja toteutusaineistoa tulisi hyödyntää.

Koulutus alkaa perehtymisestä tietomallipohjaisen rakentamisen ohjeisiin ja vaatimuksiin sekä varsinaisen tietomallinnuksen perusajatusten ymmärtämisestä; siitä mihin älykkäitä malleja tarvitaan, mitä hyötyjä niillä on ja kuinka niitä hyödynnetään. Tämän lisäksi tietomallinnus on tarkoitus jalkauttaa arjen tekemiseen. Kuinka suunnitelma-aineisto otetaan tehokkaaseen käyttöön, millä työkaluilla sitä pureskellaan ja kuinka se saadaan tuottamaan parasta lisäarvoa hankkeen toteutusvaiheelle tuotannon puolella. Koulutus pureutuu sekä talonrakennuspuolen että infratyömaiden erityispiirteisiin ja ohjeistuksiin, samalla pyritään saamaan aikaiseksi vuorovaikutusta ja tiedonvaihtoa suunnittelun ja toteutuksen välille; toimialat ylittävä yhteistyö kantaa usein hyviä hedelmiä, kun jokainen saa mahdollisuuden nähdä asioita tuoreista näkökulmista. Kiitokset Metropolialle mahtavasta mahdollisuudesta olla mukana kehittämässä rakentamisen tulevaisuutta, sen lisäksi että saamme näin vahvistettua henkilöstömme ammattitaitoa, uskomme että yhteistyö antaa myös paljon kauaskantoisempia eväitä tietomallintamisen eteenpäin viemiselle.

Mikäli tietomallit tai niiden hyödyntäminen työmailla ja mittaustyössä kiinnostaa meidän lisäksi sinuakin, ole rohkeasti yhteydessä! Ollaan yhdessä mukana kehittämässä rakentamisen laatua.

Jaa

Rauhallista Joulun aikaa!

Kiitokset yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta, nautitaan joulun rauhasta ja ladataan akut uuden vuoden koitoksiin. Rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta toivottaen

Lue lisää

Mittaustyön laadunvarmistuksesta

Mielestämme laadukas työn toteuttaminen voidaan kiteyttää niihin arvoihin, joihin myös koko meidän tekemisemme perustuu – luotettavuuteen, asiakaslähtöisyyteen, tehokkuuteen ja ihmisläheisyyteen. Tehdään se mitä on sovittu, kuunnellaan asiakkaan tarpeet ja jalkaudutaan työmaalle. Kehitetään omaa prosessia aina kun nähdään siihen tarvetta, iloitaan onnistumisista ja opitaan virheistä; sopiva sekoitus itsekriittisyyttä ja toisaalta huumoria ja toisten osapuolien kunnioitusta, siinä on menestymisen avaimet.

Lue lisää

HUONEISTOALAMITTAUKSET

Teemme kaikki huoneistoalamittaukset standardin SFS-5139 mukaisesti jolloin mittausraporttia voidaan käyttää kiinteistön pinta-alaperusteiseen arvonmääritykseen

Lue lisää

Kisälliperiaatteesta

Tuli näin syysharmailla samalla mieleen avata vähän muillekin niitä ajatuksia joilla meillä ammatillista osaamista yrityksen sisällä kasvatetaan ja jaetaan. Vaikka uutuuden viehätys on trendikästä, olemme kokeneet että jotakin vanhoja ja hyväksi havaittuja asioita maailmassa on

Lue lisää

Päivittyneet nettisivut viimein auki

Kuten tulikin jo joskus aiemmin mainostettua, työmme yritystoiminnan jatkuvan kehityksen eteen ottaa jälleen tärkeitä askeleita. Yhtenä sellaisena saamme nyt hieman ylpeinäkin esitellä päivittyneet nettisivumme, jotka ovat yhtenä tärkeänä virstanpylväänä viimein saamassa uutta muotoaan. Kiitos koronaviruksen

Lue lisää
Scroll to Top