Mittauspalvelut

Vaativat infra-alan mittaukset ja koneohjausjärjestelmät

Pidätkö turhan työn tekemisestä? Emme mekään. Meille avainsana on asiakaslähtöisyys – jokainen hanke on itsessään ainutlaatuinen. Tuntemalla alan standardit ja yleisesti vaaditut toimintamallit pystymme tarjoamaan asiakkaillemme juuri tarpeeseen räätälöityä palvelua. Tehdään asioita siksi että niistä on hyötyä, ei siksi että niin on ennenkin tehty.

Tietomallipohjainen rakentaminen on viime vuosina edennyt harppauksin. Ohjelmien ja standardien kehittyessä laaturakentaminen on siirtynyt huimaa kyytiä digiaikaan. Takana ovat ne ajat jolloin maanrakennushankkeen perustyövälineet olivat kuokka ja lapio, tämän päivän infra rakennetaan virtuaalisesti. Vaikka omaamme jo pitkän mittaushistorian, meillä on vakaa aikomus kulkea kehityksen etulinjassa. Oli kyseessä minkälainen infratyömaa tahansa, koneojausmallien tuottaminen, tuotannon tietomallikoordinaattorin osaaminen tai vaativat taitorakenteet, meiltä saat hankkeellesi osaavan palvelun ja pätevät ammattilaiset – tyytyväisyys takuulla.

Luotettavat ja tehokkaat rakennusmittaukset

Tarkat ja huolellisesti suoritetut rakennusmittaukset ovat oleellinen osa rakennusprojektia, sillä nykyaikainen rakennustapa edellyttää hyvää ja nopeaa mittatarkkuutta kaikissa työvaiheissa.

Tripa suorittaa vaativia talon- ja maanrakennusmittauksia yli 30 vuoden kokemuksella. Vakioasiakkaitamme ovat suuret rakennusliikkeet, joille suoritamme mittauksia pitkäkestoisten yhteistyösopimusten pohjalta. Palvelemme myös muita asiakkaita erillisprojekteissa kysynnän mukaan joten ole rohkeasti yhteydessä.

Vankkaa mittauskokemustamme tukevat nykyaikainen mittauskalusto, mittaustuloksia tehokkaasti hyödyntävät laskenta- ja suunnitteluohjelmistot sekä parinkymmenen ammattinsa osaavan ja koulutetun työntekijän motivoitunut ryhmä.

Konsultti- ja asiantuntijapalvelut

Urakkaluontoisissa projekteissa toimiva mittauspalvelu yleensä ratkaisee valtavasti koko hankkeen läpiviennissä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kartoitetaan projektin suunnittelu- ja mittaustarpeet, sitä vahvemmalla pohjalla ollaan onnistuneen ja tehokkaan toteutuksen kannalta. Mikäli kaipaat ulkopuolista asiantutemusta esimerkiksi tietomallien hyödyntämisessä, lähtötietoaineiston hankinnassa taikka mittausperustan luomisessa, pystymme tarjoamaan kokemuksemme ja ammattitaitomme asiantuntevan ja tehokkaan suunnittelun tueksi. Varmistetaan yhdessä hankkeellenne onnistunut lopputulos jo ennen kuin se edes alkaa.

Meidän kauttamme saat apua myös esimerkiksi seuraavissa palveluissa:

LASERKEILAUS

- pistepilvi
- 2d-kuvat ja leikkaukset
- 3d-malli

MÄÄRÄ-
LASKENNAT

- louhinnat
- massanvaihdot
- tunneli ja kallioleikkaukset

KONEOHJAUS-MALLIT

- 2d ja 3d mallien teko
- koneenkuljettajien perehdytykset

TIETOMALLI-POHJAISEN HANKKEEN LÄPIVIENTI

-mittaustyönjohto ja tietomallikoordinaattori -palvelut

Scroll to Top