Asiakas- ja henkilöstöhallinnon rekisterin tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä 

Tripa Oy
Lönnrotinkatu 21
00101 Helsink

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
Lönnrotinkatu 21
00101 Helsinki
040 547 0288 / Olli Suni
olli.suni@tripa.fi

Rekisteröidyt 

Asiakasrekisteri: asiakkaat  
Henkilöstöhallinnon rekisteri: työsuhteessa olevat luonnolliset henkilöt

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Asiakasrekisteri: henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluistamme kertomiseen

Henkilöstöhallinnon rekisteri: henkilötietoja käsitellään yrityksen henkilöstöhallinnossa käytettäviin toimintoihin

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, ytunnus, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite
Henkilöstöhallinnon rekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite, pankkitilinnumero

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen olli.suni@tripa.fi

Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Saamme asiakas- tai henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään asiakas- tai työsuhteen syntyessä 

Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus tai työsuhde on voimassa

Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 
Rekisterinpitäjän tulostamat paperiversiot säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään tarpeen vaatiessa lukittuun tietosuojalaatikkoon

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Saatamme tarkentaa ja päivittää ohjeistuksia 25.5.2018 jälkeen

Scroll to Top