HUONEISTOALAMITTAUKSET

Aika ajoin ja yleisesti korkeamman neliöhinnan alueilla esimerkiksi Helsingin kantakaupungissa asuntojen kauppahinnat sidotaan usein huoneistoalaan. Toisin sanoen todenmukainen ja oikein mitattu huoneistoalatieto on sekä myyjälle että ostajalle rahanarvoinen asia. Vaikka yhtiöjärjestyksessä ilmoitetaan huoneistoalatieto, varsinkin vanhoissa taloyhtioissä asunnon pinta-ala on voitu laskea alunperin vaihtelevin perustein, lisäksi se on voinut vuosien kuluessa muuttua laajennusten, rakennemuutosten tai yhtiöjärjestyksen muutosten seurauksena. SFS 5139 (RT 12-11055) standardiin perustuvan oikein suoritetun huoneistoalamittauksen tarkoituksena on selvittää todenmukainen huoneistoala, jota voidaan käyttää myös sitovana kauppahinnan perusteena.

Todenmukainen ja oikein mitattu huoneistoalatieto on sekä myyjälle että ostajalle rahanarvoinen asia.

Tilatessasi meiltä huoneistoalamittauksen siihen sisältyy oikein suoritettu mittaus, laskenta ja raportointi; huoneistoala mitataan ulkoseinien ja huoneistojen välisten seinien huoneiston puoleisten pintojen mukaan, pinta-alasta vähennetään esimerkiksi kantavien väliseinien ja savu- ym. putkihormien alle jäävä ala, välipohjan aukot sekä alle 1600 mm korkeat huoneiden osat. Huoneistoalaan lasketaan standardin mukaisen huonekorkeuden ym. täyttävät tilat, vaikka ne eivät muuten täyttäisikään asuinhuoneen määritelmiä esimerkiksi ikkunoiden, lattian ja maanpinnan tasoeron tai huoneen minimipinta-alan suhteen. Alan määräytymiseen ei vaikuta tilan käyttötarkoitus, eli tilat huomioidaan vaikka ne olisivat käytännössä aputiloja ja riippumatta siitä ovatko ne kylmiä vai lämmitettyjä. Tarkemmat mittausperusteet on määritelty Standardissa SFS 5139 ja ne myös ilmoitetaan raportin liitteenä. Raportin mukana saat eriteltynä huoneistoalan ja mittausperusteiden lisäksi muut tilat, joita ei lasketa huoneistoalaan sekä niiden pinta-alat.

Varsinainen mittaus suoritetaan joko takymetrimittauksena tai käyttämällä laser-etäisyysmittaria ja mittanauhaa. Mittaustarkkuus riippuu mittalaitteen tyypistä, kuitenkin etäisyyden mittavirheen ollessa enintään ± 3 mm. Mittalaitteen valintaan vaikuttaa mm. se onko kohteesta saatavana etukäteen ajantasaista pohjapiirrosta vai tehdäänkö sellainen mittausten perusteella. Tämä voi tulla kyseeseen vaikkapa tilanteessa jossa huoneiston muotoon on tehty merkittäviä muutoksia lisäämällä tai poistamalla kantavia rakenteita tai hormeja, madaltamalla huonekorkeutta jne. Tällöin voi olla perusteltua myös piirtää uusi pohjapiirros huoneistoon sisältyvistä muuttuneista rakenteista. Kannattaa myös huomioida, että kuntien ja kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisilla voi olla paikasta riippuen erilaisia tulkintoja siitä mitkä tilat lasketaan huoneistoalaan. Tämän vuoksi on syytä tarvittaessa selvittää erikseen paikallisen valvontaviranomaisen määrittelyperusteet, tässäkin voi ja kannattaa hyödyntää mittausraporttia jossa kriteerit täyttävät tilat pinta-aloineen on eritelty.

Huoneistoalamittaukseen valmistautumiseksi työn tilaajan tulisi hankkia etukäteen uusin olemassa oleva pohjapiirroskopio mitattavasta huoneistosta. Tämä sen vuoksi, että kantavien rakenteiden ja hormien sijainnin arviointi ilman piirustuksia on usein epävarmaa. Kuvat kannattaa toimittaa meille siitäkin huolimatta että rakenteita on oleellisesti muutettu, tällöin teemme mittauspöytäkirjaan tarvittavat tarkistukset ja oikaisemme kuvaan rakenteisiin tehdyt muutostyöt. Samalla tarvitsemme tiedot mahdollisista laajennuksista ja tilojen käyttötarkoituksesta sekä saatavilla olevista rakennepiirustuksista. Mikäli tiloissa on runsaasti irtaimistoa, tulisi ne siirtää siten että seinien nurkat ja seinäpinnat ovat pääosin näkyvissä. Huoneistoalamittaus suoritetaan lähtökohtaisesti yhdellä käyntikerralla niillä edellytyksillä jotka kohteessa sillä hetkellä ovat. Mikäli mittausta ei pystyttäisi tilaajasta johtuvista syistä kaikista tiloista suorittamaan, veloitetaan käynnistä kuitenkin täysi hinta.

Mikäli aihe kiinnostaa ja kaipaat lisätietoa, ei muuta kuin rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme. Kerromme mielellämme lisää ja autamme räätälöimään oikean palvelun tarpeisiinne! Lisätietoja antaa olli.suni@tripa.fi soittaa saa numeroon 040 547 0288.

Jaa

Vuosi alkaa koulunpenkillä

Henkilöstömme osallistuu kuluvan kevään aikana koulutukseen joka tuottaa työmaille tietomallipohjaisen rakentamisen ammattilaisia. Osaamisen ja tietotaidon on pysyttävä perässä kun kehitetään rakentamisen tulevaisuutta. Mittaus on avainasemassa työvaiheiden toteutuksessa, joten meillä tulee olla tarvittava tietotaito ja ymmärrrys siitä kuinka ohjelmia ja toteutusaineistoa voidaan hyödyntää ja tuottaa työlle lisäarvoa.

Lue lisää

Rauhallista Joulun aikaa!

Kiitokset yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta, nautitaan joulun rauhasta ja ladataan akut uuden vuoden koitoksiin. Rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta toivottaen

Lue lisää

Mittaustyön laadunvarmistuksesta

Mielestämme laadukas työn toteuttaminen voidaan kiteyttää niihin arvoihin, joihin myös koko meidän tekemisemme perustuu – luotettavuuteen, asiakaslähtöisyyteen, tehokkuuteen ja ihmisläheisyyteen. Tehdään se mitä on sovittu, kuunnellaan asiakkaan tarpeet ja jalkaudutaan työmaalle. Kehitetään omaa prosessia aina kun nähdään siihen tarvetta, iloitaan onnistumisista ja opitaan virheistä; sopiva sekoitus itsekriittisyyttä ja toisaalta huumoria ja toisten osapuolien kunnioitusta, siinä on menestymisen avaimet.

Lue lisää

Kisälliperiaatteesta

Tuli näin syysharmailla samalla mieleen avata vähän muillekin niitä ajatuksia joilla meillä ammatillista osaamista yrityksen sisällä kasvatetaan ja jaetaan. Vaikka uutuuden viehätys on trendikästä, olemme kokeneet että jotakin vanhoja ja hyväksi havaittuja asioita maailmassa on

Lue lisää

Päivittyneet nettisivut viimein auki

Kuten tulikin jo joskus aiemmin mainostettua, työmme yritystoiminnan jatkuvan kehityksen eteen ottaa jälleen tärkeitä askeleita. Yhtenä sellaisena saamme nyt hieman ylpeinäkin esitellä päivittyneet nettisivumme, jotka ovat yhtenä tärkeänä virstanpylväänä viimein saamassa uutta muotoaan. Kiitos koronaviruksen

Lue lisää
Scroll to Top